โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

Meeting

วิสัยทัศน์ชัดเจน
#ทีมเมทนีดลพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นเพื่อนักเรียนของเรา ในทุกก่อนเเละหลังภาคการศึกษา เ #ผู้อำนวยการ #ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) ของเรา จะจัดประชุมใหญ่ คุณครูทุกท่าน ,พนักงานแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประเมินผลงานเเละรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนทุกคนของ #โรงเรียนเมทนีดล ค่ะ✏️🔏✏️🔏

 On March 10th , 2020 #Principal Fon held our end of semester big meeting with all Teachers and staffs. She summarized all of this semesters activities and outlined future Planning for the continued growth of our school to our all Students.#We Love Mtes.✏️🔏今

天,2020年3月10日#校長舉行了一次大型會議,結束了本學期。她總結了本學期的所有活動,並概述了學校持續發展的未來計劃。
概述了#We LoveMtes👍❤️ 今日、2020年10月3日#校長先生は今学期 終了の大きな会議を開催しました。 彼女はこの学期の活動をすべて要約し、学校の継続的な成長のための将来の計画を概説しました。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)