โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น
#มาตรการเข้ม!ตรวจคัดกรองสุขภาพ_2021
นำโดยผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝน ของเรา💖
#ผู้นำพลังบวกยั่งยืนเหนือการเปลี่ยนแปลง_Altrocentric_Leadership
👍💕
#ผู้นำเลิศ_ผู้ตามเลอค่า
คุณครูต่างชาติ-ไทย พนักงานเมทนีดลทุกท่าน ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 รอบที่ 2 จำนวน 63 คน ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 ( Negative)
🤖เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตลอดทั้งวัน สำหรับการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมนี้ได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการของโรงเรียนที่ช่วยป้องกันได้คือ
พร้อมการบริการจุดล้างมือ สบู่ กระดาษเช็ดมือ เจลล้างมือแห้งไว้ทุกจุด อาหารถูกสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง สมเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำเมืองขอนแก่นอย่างแท้จริง 💕
ด้วยรักและห่วงใยในความปลอดภัยของสมาชิกเมทนีดลที่รักของเราทุกคนทางทีมสุขอาชีวอนามัย ขอตรวจสุขภาพนักเรียนด้วยเครื่องมือโควิดแบบอม (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) และขอขอบพระคุณนักเรียนที่รักและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และเป็นกำลังใจที่งดงามให้ทางบุคลากร
โรงเรียนเมทนีดลด้วยดีเสมอมา
#การศึกษาพร้อมการดูเเล♥️หัวใจผู้ปกครองด้วยหัวใจ💜ของทีมเมทนีดล ที่มีมาตรฐานที่สุด!

 

 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)