โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ท่านผอ.ฝน คณะคุณครูต่างชาติ-ไทย พนักงาน
บุคลากรเมทนีดล พร้อมทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง
สมาชิกเมทนีดลทุกท่าน
🏵️ร่วมใจ สวมใส่เสื้อเหลือง ทุกวันจันทร์
เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
💛เรารักในหลวง💛

 

#Mataneedol unites in love for the King 💛💛

Principal Fon, along with a group of foreign-Thai teachers, employees,
and Mataneedol personnel, as well as all students, parents,
and Mataneedol members, come together to wear yellow shirts every Monday.
On the auspicious occasion of His Majesty the King's 6th cycle birthday,
his 72nd birthday, on July 28, 2024, we gather to honor and show loyalty to His Majesty.
💛 We love the King 💛

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)