โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

ดร. อรทัย สันติเมทนีดล เข้าให้กำลังใจนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวิชา AI: Artificial Intelligence #วิทยาการคอมพิวเตอร์ #โคดดิ้ง #Coding #ยุคดิจิตอล #โรงเรียนเมทนีดลสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสร วงศ์เกษม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้เด็กๆ ได้ทบทวน ความรู้เกี่ยวกับระบบ sensor ต่างๆ เช่น DHT sensor เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น เรียนรู้และฝึกต่อวงจรด้วยตนเอง พัฒนาและต่อยอด โดยเด็กๆ ได้นำเสนอไอเดียโครงงานของตนเอง ที่ใช้ sensor ต่างๆ เป็นองค์ประกอบในการวัดหรือตรวจจับ มา ผลิตเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเด็กๆ ยังได้ไปเลือกซื้ออุปกรณ์และ sensor ต่างๆ ด้วยตนเองอีกด้วยค่ะ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)