โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.ฝน หนึ่งเดียวในระดับจังหวัดเเละภาคอิสาน
ที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชน เข้ารับโล่อันทรงเกียรติเปี่ยมพลัง
“รางวัลสถานต้นแบบ ระดับยอดเยี่ยม การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ”
ที่สร้างพลโลกได้ยอดเยี่ยม (Global Citizen) จากนายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในงานมหกรรมวิชาการ "สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62" ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)