โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

👷โดยจัดทีมช่างมืออาชีพเข้าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แอร์)
ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอเตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียนของเราในทุกๆวัน เรียนอย่างมีความสุข
กับห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย ในทุกพื้นที่พวกเราพร้อมในทุกๆวันค่ะ❣️
💁🏻‍♀️พร้อมครอบครัวเมทนีดลทุกบ้านที่รักเเละไว้วางใจให้เราเป็นหนึ่งในครอบครัวค่ะ💖

 

Mataneedol School is carefully maintained by our professional teams.
Daily cleaning of air conditioner in the classroom and we always ensure
that we are ready to receive our students every morning.Our teams work tirelessly
throughout the day to ensure that your students have a safe and clean
environment to study, work, eat and play.👍💜😍

美达尼顿学校由我们的专业团队精心维护。每天清洁教室的空调,能确保我们每天早上准备接待我们的学生。
我们的团队全天不知疲倦地工作,以确保您的孩子有一个安全和清洁的环境来学习,工作,吃饭和玩耍。
メータニードン学校 は、私たちのプロのチームによって慎重に維持されています。
教室のエアコンの毎日の掃除と、毎朝生徒を受け入れる準備ができていることを常に確認しています。
勉強、仕事、食事、遊びの環境。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)