โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#โรงเรียนเมทนีดล อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น เจ้าเเรกแห่งปีขาล 2022
ได้ทำการขออนุญาตเปิดระดับมัธยมปลาย พร้อมขั้นตอนการรับตรวจประเมิน
และพิจารณาอนุมัติตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
🙏🏻กราบขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาต นำโดย
👨‍🏫นายกันตธี เนื่องศรี
รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
👨‍🏫นายศรายุทธ สุภะโส
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
👨‍🏫นายเสรี ชังภัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
👨‍🏫นายนิรันดร กากแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
👩‍🏫นางศุภลักษณ์ อนุเดชากุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
👩‍🏫นางสาวสมนาตย์ ทองประภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)