โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#โรบอท_AI_ไร้การสัมผัสสามารถเดินแจกยา ผู้ป่วยติดเชื้อและสามารถฆ่าเชื้อโรค ทำความ
สะอาดห้องปฏิบัติการต่างๆ
มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ✨
นับเป็นหุ่นยนต์ตัวที่ 3 นักเรียน
ตั้งชื่อ“โรบอทต้นหม่อน”🤖
พร้อมช่วยทีมแพทย์พยาบาล
🧑‍⚕️👩🏻‍⚕️
#โรงเรียนเมทนีดล 🏫เตรียมส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ส่งของพร้อมปราบโควิด-19 🦠
ด้วยรังสี UVC
#ผลงานนักเรียน มัธยมเมทนีดล👩‍🎓🧑‍🎓
นำโดย #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💖นำตัวแทนนักเรียนพีมัธยม1-3 และคณาจารย์ผู้สอนช่วยเหลือสนับสนุนและตัวแทนบุคลากรรวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเมทนีดล
✅เตรียมพร้อมเข้าตรวจเช็คหุ่นยนต์🤖“โรบอทต้นหม่อน”เคลื่อนที่เสถียร 360 องศา บังคับด้วยรีโมทย์🎮ผ่านจอ🖥
ทันสมัยปลอดภัยต่อผู้ใช้มีประสิทธิภาพ
ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี⚡️
(Ultraviolet C,UVC) ฆ่าเชื้อจุลชีพ👾แบคทีเรียและไวรัสโคโรนา 2019🦠
ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ 😷อย่างง่ายดาย🔆
✍️พร้อมส่งมอบแด่ 🏩
โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้บริการส่งของและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางแพทย์
และขอขอบพระคุณ🙏
👩‍💻ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม
ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมประสานงานมาด้วยดีโดยตลอด พร้อมคณะฝึกสอน
👨🏻‍💻อาจารย์คเณศ ถุงออด
อาจารย์อ๊อฟ🙏ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ที่ได้เป็นผู้สอนการให้คำปรึกษาในการทำหุ่นยนต์ แด่คุณครูกอล์ฟ🙏
แด่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในวิชา AI:ปัญญาประดิษฐ์
💫โรงเรียนเมทนีดลทำงานคู่กับการทำบุญ เพื่อความสุขการปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ด้วยคุณธรรม จริยธรรมเสมอมา โรงเรียนเมทนีดลพร้อมแบ่งบันน้ำใจ💕แด่องค์กรที่รักเราและดูแลเราด้วยดีเสมอมา

 

 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)