โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ตีพิมพ์ผลงานวารสารวิทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา📚
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF MULTICULTURAL EDUCATION AT MATANEEDOL SCHOOL,
KHON KAEN PROVINCE
ระดับชาติ🇹🇭
ขอแสดงความยินดี✨👍
กับดร_อรทัย_สันติเมทนีดล ผอ_ฝนของเรา💃 ได้รับเลือกผลงานวารสารปรับโฉมใหม่ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2563
บทความวิจัย📔ชื่อเรื่อง
“แนวทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น”
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF MULTICULTURAL EDUCATION AT MATANEEDOL SCHOOL,
KHON KAEN PROVINCE
นับเป็นผลงานดีเด่นด้านงานวิชาการระดับเข้มข้นชั้นเยี่ยมที่ได้รับคัดเลือก
และตีพิมพ์ เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนทางการศึกษาของประเทศ
วิทยการใหม่ๆ มีความก้าวหน้า
ที่หลากหลาย และจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
สุดยอด👍ผลงานสร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนเมทนีดล
ที่มีผู้นำเก่งเข้มแข็งด้านวิชาการต่อเนื่องและเป็นความภาคภูมิใจ ในการได้รับเลือกตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติ จากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อเนื่องให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของเมทนีดลเราคือพหุวัฒธรรมในโรงเรียนที่จะสร้างความสุขในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสันติ เป็นนักเรียนพลโลกสากลที่เปี่ยมด้วยปัญญา จิตใจดีงาม มีความสุข อย่างสมบูรณ์ “

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)