โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

การเลี้ยงสัตว์กับความก้าวหน้าทางสมองเส้นประสาทจะเชื่อมโยงมากๆพร้อมสารความสุข
✨เพิ่มประสบการณ์ในวัยเด็ก ความทรงจำที่เเสนดี
✨ฝึกเป็นคนที่ห่วงใยต่อกัน
🐔🐥เด็กๆออกไปเรียนรู้นอสถานที่และออกไปดูไก่ชิลกี้ ขนฟู แสนรู้ น่ารัก
💖✨เรียนรู้อย่างมีความสุข เเละสร้างความทรงจำที่ดีต่อสมองเเละดีต่อจิตใจ
ผ่อนคลายไปกับสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ขนฟูๆ สวยงาม สะอาดปลอดภัย เกิดพัฒนาการในด้านอีคิว (EQ)
คุณภาพด้านอารมณ์ 😀ช่วยทำให้อารมณ์แจ่มใส มีผลวิจัยที่บ่งชี้ว่าแค่ใช้เวลาร่วมกับสัตว์เลี้ยง
เราก็จะอารมณ์ดีขึ้นแล้ว เนื่องจากสัตว์เลี้ยงช่วยทำให้เราหลั่งสารออกซิโทซินซึ่งเป็นสารแห่งความสุข 💖🥰ทำให้เรามีสังคมที่กว้างมากขึ้น ได้เรียนรู้ สำรวจ สังเกตสิ่งใหม่ๆรอบตัวอยู่เสมอ เกิดการพัฒนาตนเอง
ทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น การเรียนรู้ของเด็กๆ ทำให้รู้สึกปลอดภัย
เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยง ทั้งยังช่วยในด้านการสังเกต
เช่น รูปร่าง ลักษณะ เกิดกระบวนการเรียนรู้ การกระตุ้นประสาทสัมผัส เกิดความรัก ความผูกพันธ์มากยิ่งขึ้น การที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์หรือได้เลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองนั้น🐔 เห็นถึงผลของการเลี้ยงสัตว์ที่ส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการหลายด้านเช่น
การเลี้ยงสัตว์จะช่วยพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ (empathy) การมีอัตมโนทัศน์ (self-concept)
และความเชื่อมั่นในตนเอง (self-esteem)🥰💖🐔🐔💖
-Adverse Childhood Experiences
-Caring, Responsive Relationships
🌈✨The children enjoyed some fun after luch before their nap.
Playing with our cute fluffy pets makes children happy, creating good memories,
good for the brain promoting EQ and a peaceful sleep.
Doing activities with pets also helps in observation of shape,
appearance, an effective learning process. Stimulating the senses
whilst creating love and a connection with wildlife. 🥰

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)