โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนและสมาชิกแฟนเพจทุกท่านที่ได้รับชมรับฟัง
ผ่านระบบออนไลน์ทางเฟสบุคไลฟ์ Facebook LIVE ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
#ผอ_ฝนของเรา💖ประธานดำเนินงาน
คุณครูอลัล คุณครูแกรี่ และคุณครูวิชาพิเศษ จีนและญี่ปุ่น ผู้นำกล่าวโปรแกรมต่างๆ
ทั้งนี้คุณครูทุกระดับชั้นไทย-ต่างชาติ และบุคลากรทุกฝ่ายยินดีต้อนรับสมาชิกเมทนีดลทุกท่าน
สู่ครอบครัวเมทนีดลค่ะ 💕

 

Mataneedol School would like to Thank you all parents and students to
join our LIVE Orientation and Open House on Friday, May 21st and join us to learn
more about the curriculum and many other aspects the school has to offer this year.

美达尼顿学校诚挚地邀请所有家长和学生在5月21日(星期五)上午10:00参加我们的现场直播和开放日活动。
请加入我们,以了解有关学校今年课程设置以及其他许多方面的更多信息。
メータニードン校は、5月21日金曜日の午前10時に、すべての保護者と生徒をLIVE
オリエンテーションとオープンハウスに招待します。
カリキュラムや学校が今年提供しなければならない他の多くの側面についてもっと学ぶために私たちに参加してください。

 

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)