โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#นวัตกรรม_AI #ผลงานนักเรียน #มัธยมเมทนีดล โดย คุณชยกฤต เพียนอก #โรงเรียนเมทนีดล
💁‍♀️มัธยมวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องกำจัดเชื้อโรคไวรัสนานาชนิดเเละ COVID-19 ด้วยแสงยูวี ซีแบบตู้เคลื่อนที่ 🗂️📦♨️ 🟥
⭐ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ได้ถึง 99.99%
⭐ โดยระบบภายในตู้จะทำการฆ่าเชื้อด้วยแสงสีฟ้า
⭐ ใช้ระยะเวลาในการอบพัสดุประมาณ 15-30 นาที
⭐ ด้วยระบบรีโมทคอนโทรล
✅ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อไวรัส
✅ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสมาชิกเมทนีดล
✅ ปลอดภัยคลายกังวลจากไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคนานาชนิด 💕🎆
ขอขอบพระคุณ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💖ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบ การใช้เครื่องมือช่าง การใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้อย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกลได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และขอขอบพระคุณ🙏
👩‍💻ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมประสานงานมาด้วยดีโดยตลอด พร้อมคณะฝึกสอน
👨🏻‍💻คุณณรงค์ธร เนื้อจันทา คุณครูกอล์ฟ🙏จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ที่ได้เป็นผู้สอนการทำหุ่นยนต์ แด่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในวิชา AI:ปัญญาประดิษฐ์
โรงเรียนเมทนีดลของเรามุ่งเน้นสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)
เพื่อปลูกฝังทักษะการสร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ในนักเรียนเมทนีดลสู่พลโลกที่สมบูรณ์🌍

 

#Mataneedol_School innovation project from our high school students, Grades 7,8

💁‍♀‍ High School Science and Artificial Intelligence (AI) program
UV Disinfection cabinet to help prevent COVID-19
⭐️ Kills 99.99% of viruses and bacteria.
⭐️ Internal sterilisation system and Blue UV light.
⭐️ It takes approximately 15-30 minutes to sterilise all incoming post, parcels etc
⭐️ With a remote-control system
✅ For cleanliness, safety, keep away viruses
✅ Great preventive hygiene for all staff members
✅ Safe, worry-free sterilisation to combat the threat of COVID-19, virus and PM 2.5 💕🎆

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)