โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ถึงเวลาดำนาปลูกข้าวเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกห้องเรียน‼️😊
All about Rice
ข้าวจากชาวนาผู้ยิ่งใหญ่
お米について
นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ เมทนีดลลุยท้องนาลงแขกปลูกข้าว
เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากปราชญ์ชาวบ้าน
นำโดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเราค่ะ 🥰 คุณครูต่างชาติ-ไทย
ร่วมกิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นปีที่ 16 มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองที่ดี ตามศาสตร์พระราชา
☘️ณ แปลงนาออเเกนนิกซ์บ้านดอนบม
ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
โดยนักเรียนลงแขกปลูกข้าวในทุ่งนากับปราชญ์ชาวบ้านที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมทั้งผู้ปกครอง คณะคุณครูชาวชาวต่างชาติและชาวไทย บุคลากรเมทนีดล และนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6
🌾🌾"All about Rice" ข้าวจากชาวนาผู้ยิ่งใหญ่ นักเรียนออกไปเรียนรู้ปฏิบัติจริง
โดยการไปปลูกข้าวดำนา โดยได้รับความช่วยเหลือจากครู เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวนา และรวมถึงความสำคัญของข้าวในวัฒนธรรมวิถีชีวิตอีสานและอาหารของไทย 🌾🌾

🌾🌾

I’m relation to the weeks theme: “All about Rice”,
students go out side and plant rice with help from their teachers.
They learn about the importance of rice in Thai culture and cuisine. 🌾🌾

 

 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)