โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

โครงการ "ขยายสื่อ ขยายความคิด
เพื่อเธอครั้งที่ 22" ในภาคบ่ายหลังจากเสร็จกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนเมทนีดล
ได้มีการจัดกิจกรรมโดยเป็นการแลกเปลี่ยน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ทุนการศึกษา และอื่นๆ กับเพื่อนที่ยังขาดแคลน ซึ่งในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนเห็นควรที่จะร่วมโครงการกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
ขอนแก่น ทางผู้บริหารโรงเรียนเมทนีดล
ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมกันสมทบทุนทรัพย์และสิ่งของใช้จำเป็น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง นำโดย #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล คณะครูชาวต่างชาติ คณะครูไทยและพนักงาน จะนำสิ่งของ
ไปมอบให้กับเพื่อนนักเรียน
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)