โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

 

โรงเรียนเมทนีดลจัดกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา
และการทดลองแสนสนุกโรงเรียนเมทนีดลครั้งที่13


ภายในโรงเรียนพร้อมการเสริมสะเต็มศึกษาในหลักสูตรเมทนีดล
STEMMM (S- วิทยาศาสตร์ T- เทคโนโลยี E-วิศวกรรม M-คณิตศาสตร์ M-การแพทย์ศึกษา M-คุณธรรม)
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 11.30 น.
นำโดย #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล (ผอ.ฝนของเรา) และคุณครูชัคพิธีกร
 #เข้าเยี่ยมชมบูธ #CPR #ฝึกทักษะชีวิตนักเรียนเมทนีดล ควบคุมโดย สาธารณสุขและผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนเมทนีดลและการฝึกช่วยชีวิตตนเองเมื่อยามมีอาหารติดลำคอ
หรือผู้อื่นช่วยได้ทันท่วงที ทั้งเด็กๆได้ #เยี่ยมชมบูธผลงานพี่ #มัธยมวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เครื่องฆ่าเชื้อโรค(COVID-19) ด้วยแสงยูวี แบบตู้เคลื่อนและหุ่นยนต์โดยการนำเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ด้านสะเต็มศึกษาการทดลอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนื่องด้วย 18 สิงหาคม
ของทุกปี ถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเมทนีดลมีความตระหนักในการส่งเสริมนักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ทดลองวิทยาศาสตร์


On Friday 21th August, 2020, from 9.00 a.m. until 11.30 a.m., we will have the Annual Academic Science,
Technology, Engineering, Mathematics, Medical and Moral (S-T-E-M-M-M) Education and Experiments Fair.
Our Principal and all teachers would like our students to present their science projects which
they have been learning about in the approach to Science Day. All classes have a science project to
present to the school to enhance student knowledge. There will also be a special Artificial Intelligence show
with CPR Booth and AI Robot from Secondary. 1 and 2 Class.

 

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)