โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล (#ผอ_ฝน💜ของเรา) #ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลเข้าให้กำลังใจ♥️ #นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเเละคุณครูประจำห้องทดสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทดสอบเป็นการประเมินแบบหลากหลาย
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือทำจริงเสมือนในห้องเรียน
โดยใช้เกณฑ์ (Criteria) หรือมาตรฐาน (Standard) เน้นในการวิเคราะห์ ทักษะและความสามารถในการบูรณาการสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนักเรียนมีความสามารถมีความก้าวหน้าเสมอโรงเรียนเมทนีดลเน้นการเรียนคุณภาพเต็มที่
เเต่นักเรียนไม่เครียดในการเรียนเเละทำการสอบใดๆนะคะ

 

#Dr. #Oratai #Santimataneedol (#Principal_Fon) overlooks some of our high school students taking exams.
We ensure that our students are stress free during this period by making sure they are
all well prepared for the experience.

 

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)