โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

เพื่อแสดงศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ทุกตัวบ่งชี้↗️↗️
ทำได้จริง ทำได้เลิศ
#โรงเรียนเมทนีดล นำโดย
นำทัพคณะคุณครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล
↗️ตัวเเทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม
↗️ตัวแทนผู้ปกครองนางสาวน้ำฝน วันงามวิเศษ
↗️ผู้แทนชุมชน นายวิเศษ กำงา ร่วมรับการประเมินภายนอก (สมศ) รอบที่ 4 จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประจำปี 2564 โดยมี นายจำลอง สุทโพธิณะ ประธานกรรมการ
นายดำรง จันทคัต กรรมการ และ ดร.สมชาติ สุขใส กรรมการและเลขานุการ
เป็นผู้ตรวจเยี่ยมประเมินรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บรรยากาศการประเมินดำเนินสำเร็จลุล่วงด้วยดีแบบกัลยาณมิตรและอบอุ่น
ผลงานเมทนีดลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนต่อเนื่องทั้งคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารจัดการ
และกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเมทนีดลขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมิน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 🏫🌳💟✨

 

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)