โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ไม่เน้นติวแต่มุ่งความสุขผลสัมฤทธิ์นักเรียนเมทนีดลคุณภาพชัดเจน #โรงเรียนเมทนีดลผลการเรียนรู้ชัดเจน
 จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)#สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2562 (ล่าสุด)
ทำสถิติคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้านทั้งด้านคณิตศาสตร์ ที่เป็นภาษาไทยและวิชาภาษาไทย รวมทั้งสองด้าน ถือเป็นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ของผู้เรียนที่ชัดเจนไม่มีติวแต่ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม หลักสูตรเมทนีดลทันสมัยเรียนรู้ด้วยความสุขสนุกสนานและเข้าใจ ทั้งการทดสอบแบบภาษาอังกฤษล้วนหรือ (CEFR) ข้อสอบจากภาครัฐที่เป็นภาษาไทย (NT , O-NET) นักเรียนไม่ถูกกดดันแต่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ออกมาอย่างชัดเจนสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนอย่างแท้จริง

At Mataneedol School, our main focus is for our students to enjoy every day at school and not to be pressured to excel in academic subjects. However, in previous years, Mataneedol School has scored very well.
The results of the National Test (NT) for 3rd grade students in academic year 2019, the average score was higher than the national average in Thai Mathematics and Thai language. Mataneedol students also enjoyed in a fun way achieving high scores in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) the government language test (NT, ONET) demonstrating achievement in a fun, creative way without pressure, reflecting the quality of our students at Mataneedol School.

 

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)