โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

มัธยมเมทนีดลฝึกตนรอบด้าน‼️👲🏻
นักเรียน รด.ปี2 เมทนีดลฝึกภาคสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2566‼️
เข้มแข็งความสามารถเป็นเลิศ 3วัน 2คืน🏕
#ศฝ​.นศท.มทบ.23
"การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยเริ่มทำการฝึกฯ ตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2567"
🚩นำโดยผู้กำกับเเท้✅❗️ผกท. ว่าที่ร.ต.หญิง นิตตยา ชุมวงศ์
(คุณครูอ้อย)คุณครูผู้ดูแล นักศึกษาวิชาทหาร
รวมถึงนักศึกษาวิชาทหาร ปี2 รวมทั้งหมด 2 นายที่เข้าร่วม ได้แก่
1.นายราชฤทธิ์ สายทอง (Fongwin)
2.นายยศธนกร ยิน แคพโค(Yin)
🧗‍♂️ได้เข้าร่วมการฝึกต่างๆ ประกอบด้วย
- สถานีการทดสอบกำลังใจ 10 สถานี
- สถานีกระโดดหอสูง 34 ฟุต
- สถานีการลำเลียงผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี
- สถานีการข้ามลำนํ้าด้วยสะพานเชือก
✨️เพื่อให้ใช้ความรู้ความสามารถระเบียบวินัยทางทหารลักษณะความเป็นผู้นำที่ได้จาก
การเรียนการฝึกไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และช่วยเหลือประชาชนต่อไป

 

 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)