โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล 

ประธานประชุม เข้ม!มาตรการในความปลอดภัย-ห่างไกลโควิด 19 กับทุกฝ่าย ประกอบด้วย สาธารณสุข
ทีมผู้ช่วยพยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อเตรียมความพร้อมตลอดต่อเนื่องใน
ทุกวัน เมื่อปลดล็อคดาวน์ จังหวัดขอนแก่น และได้อบรมเพิ่มเติมการเสริมศักยภาพทีมเมทนีดล #หลักสูตร EPD:Effective Professional Development สร้างความรู้เเละเสริมทักษะวิธีการช่วยชีวิตเมื่อมีอาหารติดในลำคอ ครั้งเดียวอาหารหลุดออก ทุกฝ่ายได้รับความรู้เพิ่มทักษะเสริมศักยภาพตนเองในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นหรือตนเองได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทันท่วงที
โรงเรียนเมทนีดล พร้อมต้อนรับสมาชิกเมทนีดลทุกท่านค่ะ

 

 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)