โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

On Wednesday 9th,of January The Students from K.3A and K.3B Class went on a field trip to the Cavalry Battalion of The Queen Mother Bajindra is confusing part in Khon Kaen. We learned about the discipline and meditation training for horse riding, and we happily rode the horses with the soldiers. 


ในวันพุธที่ 9 มกราคม นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3เอและบี ได้เรียนรู้ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ เรียนรู้หลักการในเรื่องอาชีพ การทำหน้าที่สำคัญของพี่ทหาร ที่คอยปกป้องประเทศ เรียนรู้การขี่ม้า อาชาบำบัด เสริมสร้างสมาธิและบุคลิกภาพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคาร 100 ปี สัมผัสรถถังของจริง อย่างสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ในสถานที่จริงโดยมีผู้อำนวยการ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ให้กำลังใจนักเรียนทุกคนก่อนออกเดินทางโดยรถตู้โรงเรียน ค่ะ


Mataneedol, We Always Keep The​ ​Highest Stards, Monthly Food Quility Check by PH and Nurse Assistant Team also Principal Dr. Oratai Santimataneedol and Student Coulsil for Healthy Nutrition.
We 


   
   
   
   
   
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)