โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ขับรถเรียนภาษาต่างประเทศเพลินกับคุณครูเมทนีดล #ฟังคลื่น 98.50 MHz!
#วิสัยทัศน์ชัดเจน #2020Vision
#ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผู้อำนวยการเมทนีดล (#ผอ.ฝนของเรา)
ผู้นำทางวิชาการสร้างสังคมเรียนรู้ยั่งยืนทางภาษาต่างประเทศพร้อมคุณครูต่างชาติคุณภาพของเรา เทปนี้
คือคุณครูชัค(T.Chuck)และคุณครูไมค์ (T.Mike) ร่วมอัดเทปรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เครือข่ายโทรทัศน์(โทรทัศน์)ขอนแก่น(FM TV) ระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ 98.50 เมกกะเฮิรตซ์
โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณปณินทิพย์ พัวโสพิศ #ผู้อำนวยการ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายโทรทัศน์ (FM TV)ผ่านช่อง FMTV 98.50MHz.
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียนเชิญผู้ปกครองและแฟนเพจ เข้ารับฟัง เรียนภาษาต่างประเทศมีเสียงทีมคุณครู ผู้อำนวยการเมทนีดลเป็นเพื่อนเดินทางนะคะ


#Drive to learn #English language, enjoy with the teacher of Mataneedol
Listen to the sound 98.50 MHz!#2020Vision❣️
#Dr. # Oratai #Santi Mataneedol, The Principal of Mataneedol (Dr. Fon)
Academic people, create a society, learn English languages ​​with our quality foreign teachers, this tape 
 is Teacher Chuck (T.Chuck) and Teacher Mike (T.Mike) join the tape 
programs at the national radio broadcasting station, Radio and Television Network (Khon Kaen FM TV)
FM Technology 98.50 Makkah Tripitaka system Thank You Miss Panintip Poasopit
Director of Radio of Thailand For invite us and receiving a lecture from Television Dramas Network
(FM TV) via FMTV 98.50MHz. On Wednesday, August 19, 2020
Dear parents and Fanpage, attend to listen and learn
foreign languages ​​✨ Greet the teacher, And Principal of Mataneedol School as a travel companion 

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)