โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

The #Principal of the international teaching team meets with our new #Chinese Teacher from Harbin, in China where we are partnered with a school which teaches robotics and A.I and is a part of the central government of China. Our students are taught in AI courses, artificial intelligence, and robotics at secondary level in Chinese language.👍👍

#ผู้อำนวยการประชุมทีมต่างชาติ สม่ำเสมอ เพื่อความใหม่ในงานสอน พร้อมต้อนรับคุณครูจีน จาก ฮาร์เออบิน ประเทศจีน ตามพันธะสัญญาความเป็นพันธมิตรที่ดี ระหว่าง #โรงเรียนเมทนีดล เเละ ส่วนกลางรัฐบาลจีนด้าน หุ่นยนต์ ฮาร์เออบิน 
ทั้งนี้ คุณครูเข้าสอนในวิชา AI ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ในระดับ มัธยมศึกษา เป็นภาษาจีน พร้อมการดูเเลจากผู้อำนวยการเเละผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ


 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)