โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

พร้อมนำเสนอโชว์ผลงานต่อ #ผู้อำนวยการ
#ดร.#อรทัย_สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนขอเรา💃 พร้อมด้วยคุณครูอลัล
หัวหน้าฝ่ายครูต่างชาติ ครูไทยร่วมให้กำลังใจ ชื่นชมผลงานเด็กดีเด็กเก่ง
และพี่เนอสเมทนีดลมาร่วมชมการดำเนินการของ #นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1_3 ยอดเยี่ยมทุกคนค่ะ👍🏻✨💖
👋🏻#สุดยอดการเรียนการสอนเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)การสร้างนวัตกรรม
📚💻ในวิชาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม (Aftificial Intelligence:AI) ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สอนโดย ดร.เกสร วงศ์เกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส
์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 📚
โดยนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้างแขนกลช่วยเหลือ พร้อมกับเรียนรู้การใช้เครื่องมือช่าง ไ
ด้เพิ่มการใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
✨⚙️ เสริมสร้างโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กว้างไกลอย่างแท้จริงกับ
หลักสูตร Oxford International Curriculum 📘📊
โรงเรียนเมทนีดลของเรามุ่งเน้นสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
เพื่อปลูกฝังทักษะการสร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
ในนักเรียนเมทนีดลสู่พลโลกที่สมบูรณ์🌍💖💜✨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)