โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

🏃‍♀️🏃🏼วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบวัดความสามารถการอ่าน
Reading Test: RTที่โรงเรียนเมทนีดลอย่างมีความสุข และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย สำหรับ ประจำปีการศึกษา 2564
ที่โรงเรียนเมทนีดลอย่างมีความสุขค่ะ ✨💕

 

Today our Grade 1 Students sat their #ReadingTest #Exams.
Good luck guys I'm sure you will all do well. Grade 3 Students sat their #National_Test #Exams.
Good luck guys I'm sure you will all do well.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)