โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

(Two Ways Communications) ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนเเละคุณครู
พร้อมอุปกรณ์เสริมการเรียนสนุกทุกสัปดาห์
เรียนออนไลน์คุณภาพ 4D Digital Online Learning รูปแบบการเรียนยุคดิจิทัลคุณภาพชีวิตนักเรียนเมทนีดล
พบกับคุณครูเจ้าของภาษาโดยแท้จริง 👩🏻‍💻
🙏💜ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจเราดูแลบุตร-หลานของท่านต่อเนื่องมาตลอด
และพบกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 4D ค่ะ 💖

 

👩🏻‍💻Online or in-real life Mataneedol is the leader of quality education.
Mataneedol organizes online classes with 2-way communication for
the greatest benefit to students and teachers, fun learning accessories delivered each week.

Our students to use their imagination using aesthetics and conversation.
English, Chinese and Japanese language learning will be increased through the use of the #4D_Digital_Online_Learning_Mataneedol.
Equipment and the team of quality teachers are always ready.
Quality online learning, 4D Digital Online Learning, learning model in the digital age, giving a high quality of academic life for Mataneedol students. Come and meet our native-speaking teachers! 🥰

 

无论是线上或线下教育生活中,美达尼顿学校可称为优质教育的领导者。

美达尼顿学校组织的在线课程,为学生和教师提供双向沟通教育化体系并将教育质量提升至最大化,
并且每周向学生提供有趣的学习配件。
在美达尼顿学校,我们的学生
通过使用4D在线学习,不仅学习英语、汉语和日语,以及运用美学和对话来扩展学生的想象力。
高素质的教师队伍和完善的设备随时准备就绪只为学生提供一切学习需求。
优质在线学习、4D数字化教育学习模式,只在美达尼顿学校。
来吧,欢迎来认识我们的全母语教学的老师们!
オンラインまたは実生活での メータニードンは、質の高い教育のリーダーです。
メータニードンは、生徒と教師に最大の利益をもたらす双方向コミュニケーションを備えたオンラインクラスを開催し、
楽しい学習アクセサリを毎週提供しています。私たちの学生は、美学と会話を使って想像力を働かせます。
4D Digital Online Learning Mataneedolを使用することで、英語、中国語、日本語の学習が向上します。
設備と質の高い教師のチームはいつでも準備ができています。
質の高いオンライン学習、4Dデジタルオンライン学習、デジタル時代の学習モデル、メータニードン校の学生に質の高いアカデミックな生活を提供します。ネイティブスピーカーの先生に会いに来てください!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)