โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#​มัธยมเมทนีดลศักยภาพขั้นสูง👍✨
นำโดยเด็กหญิงอริสา อิวาย (Arisa Iwai) #นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 #โรงเรียนเมทนีดล #จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายการทำเกษตรปลูกผักปลอดสาร พร้อมนำผลผลิตจากอริสาออแกนิกส์ฟาร์ม(Arisa Organic Farm)ในงาน Smart Farmer ขอนแก่น ปลื้ม CAT เพาะพันธ์ดี จากบริษัท กสท. แคทโทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2563 ณ บริเวณแปลงเกษตรบ้านหนองหญ้าข้าวนก อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล #ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหาร CAT
จัดโครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน
​โรงเรียนเมทนีดล ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง มากความสามารถ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ให้ความสนใจเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงจังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้และการเป็น Smart Farmer เพื่อผลผลิตที่ดีนั้นสามารถนำเทคโนโลยี มาปรับใช้ได้อย่างดี และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
​ต้องขอขอบพระคุณ #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล
(ผอ.ฝนของเรา💖)ที่ช่วยสร้างบรรยากาศของการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและผลการเรียนรู้ที่ต้องการสำหรับศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills)
ต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน อริสามีความสุขกับการเรียน ช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ขอขอบพระคุณ รศ.ดร ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ในการส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังให้อริสาได้ทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่างต่อเนื่องค่ะ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)