โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ขอแสดงความยินดี 🎉🎉ผู้ได้รับคัดเลือกสภานักเรียนโรงเรียนเมทนีดลปีการศึกษา 2564
โดยประกาศผลตามคะแนนดังนี้
👩🏻‍💻ตำแหน่งประธานนักเรียน
เด็กหญิงกัญดาริน วงศ์เกษม (คุณมินตรา) ป.5
👩🏻‍💻ตำแหน่งรองประธานนักเรียน
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ จันทะวงศ์ศรี (คุณกอหญ้า)ป.5
👩🏻‍💻ตำแหน่งเลขานุการ
เด็กหญิงปพิชญา ขันตีกุล (คุณญาญ่า) ป.5
👩🏻‍💻ตำแหน่งเหรัญญิก
เด็กชายธนกฤตเหลาหล่ม (คุณเพชร) ป.5
👩🏻‍💻ตำแหน่งกรรมการ
เด็กชายปัญญ์ธรรม นาคสมบูรณ์ (คุณทำดี) ป.5
และเด็กหญิงพิมพ์นภัสถ์ เจริญอภิบาล (คุณพิม) ป.6 ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 จับมือร่วมแสดงความยินดีผู้รับตำแหน่งในปีการศึกษาใหม่ทุกคนรวมถึงคุณครูต่างชาติ-ไทย
โดยมีผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝน กล่าวแสดงความยินดีต่อนักเรียน
ทุกคนและมอบเข็มเกียรติยศกับสภานักเรียนค่ะ

 

The winner this year and new school president is:
MissKandarin Wongkasem from Grade 5

The new council members are:
Vice President: Koya G5,
Secretary: Yaya G5,
Treasurer: Petch, G5,
Committee: Dhamdee, G5
Last year’s school President MissPimnapat Jaroenapibal from Grade 6 came to the stage to
hand over the presidency to the
New president elect. MissKandarin Wongkasem of Grade 5.
Congratulations to everyone who took part.
Principal Fon awarded the winning students with special ‘School Council Badges’ which they
will wear with pride for one school year

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)