โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

การนำเสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับประเทศ

รูปเเบบบริหารจัดการ (Best Practice) น้อมนำตามพระบรมราโชบาย
ในหลวงร.10 เเละดิจิทัลโฮมเวิร์ค“การบ้านเมทนีดลสนุกยุคดิจิทัล”
โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น เราสร้างความก้าวหน้าการศึกษา
เพื่อพลโลกสู่สากล ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา
นำโดยเด็กหญิงเอ็มม่าเพิร์ล วัตต์ (เอ็มม่า)
เด็กหญิงนิชานันท์ อุดมอริยวงศ์ (อะตอม)
เด็กชายชาร์ลส์ กฤษดา โอดาบาเชียง (เพชร) และมีคุณครูไมค์นำเสนอกระบวนการจัดทำกับประธานนายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยดร. สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวชืนชมดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล สร้างผลงานนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และผลงานยอดเยี่ยมทันสมัยยุคปัจจุบัน ในงานมหกรรมวิชาการ
"สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62"
ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น


 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)