โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

Meeting

#ทีมเมทนีดลของเราพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นเพื่อนักเรียนของเรา ในทุกก่อนเเละหลังภาคการศึกษา เพื่อสะท้อนผลงานเเต่ละสายงาน ตามแผนปฎิบัติการ #PDCA #ผู้อำนวยการ #ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) ของเรา จะจัดประชุมใหญ่ คุณครูไทยพยาบาล พนักงานทุกท่าน เข้าร่วมประเมินผลงานและรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนทุกคนของ #โรงเรียนเมทนีดล ค่ะ


March 11, 2020 #Big Meeting. we held our end of year big meeting which was hosted by Principal Fon and attended by all the Thai teachers, nurses, drivers and domestic staff. This year’s events were summarized and new school projects were discussed.

 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)