โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

เทศกาลชื่นชมความสวยเหลืองปรีดียาธร (Tabebuia aurea)ที่เมทนีดล
เหลืองอร่ามเกิดเองตามธรรมชาติ
รีบมาถ่ายรูป เช็คอินเมทนีดลก่อนหมดเทศกาลตามธรรมชาตินะคะ✨💕

 

In the botanical gardens of Mataneedol School, Principal Fon, her daughter and
a few foreign teachers enjoy the sight of the yellow flowers of the Tabebuia Aurea tree.
It is also commonly known as the Golden Trumpet Tree, due to the shape of the beautiful yellow flowers.
The time to enjoy this tree’s beauty is fleeting as the blooms are only present until the end of March.

 

在美达尼顿学校的植物园中,Fon校长,她的女儿和几位外籍老师欣赏着Tabebuia Aurea树上的黄色花朵。 由
于美丽的黄色花朵的形状,它也通常被称为金喇叭树。 每年三月底开花人们就开始享受这棵树的美丽啦。

メータニードン学校の植物園では、フォン校長先生、娘さん、そして数人の外国人教師が、タベブイアアウレアの木の黄色い花の光景を楽しんでいます。 美しい黄色い花の形から、一般的にゴールデントランペットツリーとしても知られています。
花は3月末までしか見られないので、楽しむ時間は一瞬です。

 

 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)