โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

มัธยมเมทนีดลศักยภาพขั้นสูง

เสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เป็นนักวิจัยอายุน้อยที่สุดในโลกนำโดยเด็กหญิงอริสา อิวาย (Arisa) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนเมนทีดล จังหวัดขอนแก่น สร้างผลงานต่อเนื่องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษนับเป็นครั้งที่ 5
ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปีการศึกษา 2563ได้นำเสนอผลงานแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการ#ระดับนานาชาติ International Conference on Environmental and Rural Development (ICERD)
ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยองค์กรระดับนานาชาติด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural Development: ISERD) ร่วมกับ United Nation University และ ERECON ซึ่งปีนี้ การประชุม ICERD
ครั้งที่ 11 The 11th International Conference on Environmental and Rural Development (11th ICERD) จัดขึ้นที่ Angkor Paradise Hotel, Siem Reap, Cambodia ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563”
มีนักวิจัยระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมจากหลายประเทศทั่วโลก ในการประชุมครั้งนี้ อริสา นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง “Promoting Organic Living and Environmental Education through Kid’s Organic Farm Model for Sustainable Agriculture and Environment” เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19
ในตอนนั้น ทางการประชุมได้จัดให้อริสานำเสนอผลงานวิชาการแบบ Web-Participation อริสาก็ยังคงเป็นนักวิจัยที่อายุน้อยที่สุดในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ค่ะ
​​ต้องขอขอบพระคุณ ดร.อรทัย สันติเมทนีดลท่านผอ.ฝน ที่ช่วยสร้างบรรยากาศของการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการสำหรับศตวรรษที่ 21 (21th century skills) ต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน อริสามีความสุขกับการเรียน ช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เป็นแรงบัลดาลใจในการทำงานด้วยค่ะ

 

 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)