โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)
คณะครูต่างชาติ -ไทย และตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมต้อนรับ 4 ภาษาชัดเจน! โชว์ผลงานและนวัตกรรมนักเรียนต่างๆ
กับดร. ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการ/สำนักงานทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานและคณะติดตามจากสพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
จากศธจ. จังหวัดขอนแก่น
นำโดย ดร.ชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ (หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา)
นางพัชรี แท่งทอง (หัวหน้ากลุ่มงานตรวจราชการ)
และนางเสมา บุ้งทอง

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านในการนิเทศติดตามพร้อมชื่นชมผลรวมคะแนนการสอบ O-Net เป็นที่ 1 ของจังหวัด ทั้งเป็นระบบภาษาอังกฤษ ชื่นชมนักเรียนมัธยมสร้างผลงานนวัตกรรมแบบประดิษฐ์สร้างจากการเรียนวิชา AI Coading ผลงานวิจัยคุณครูและนวัตกรรมครูไทยและต่างชาติ
ในการบริหารงานของผู้อำนวยการ เป็นโรงเรียนต้นแบบยอดเยี่ยมด้านนำวิชาการ การนำ AI Coading เข้าหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
พร้อมให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมประเมินด้านต่างๆค่ะ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)