โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ไม่เพียงเเต่เมนูคุณภาพ อร่อย ครบโภชนาการทุกวัน 
โรงเรียนเมทนีดลยังตรวจคุณภาพเเละความสะอาดของอาหาร ภาชนะ ผู้ปรุง เเละน้ำดื่ม ทุกเดือนเพื่อมื้ออร่อยทุกมื้อที่เมทนีดล
ตรวจโดย : ทีมสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย คุณญีน คุณเอ็มม่า
คุณณัฐ คุณปันปัน คุณพีท และทีมสาธารณสุข พยาบาลผู้ช่วยโรงเรียนเมทนีดล
ผู้ดูเเลทีม : ท่านผู้อำนวยการ #ดร.#อรทัย สันติเมทนีดล เเละผู้ช่วยผู้อำนวยการวิชาการฝ่ายต่างประเทศ คุณครูแกรี่่ บาร์เน็ท 
 ผลการตรวจผ่านเกณฑ์ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียหรือสารปนเปื้อน ในอาหารทุกอย่างค่ะ "โภชนาการดี สะอาดในทุกวัน" ครบครันโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ ^^

Mataneedol, We Always Keep The​ ​Highest Stards, Monthly Food Quility Check by Student Counsil
from Academic Year 2019 P.H. Kat and Nurse Assistant Team for Healthy Nutrition. Thank you for Our Principal and
T.Gary for Support the all team.We   #Mataneedolschool

ッタニードン、私たちは常に最高の星を維持し、
PH による毎月の食品品質チェックと看護師アシスタントチームによる健康的な栄養のチェックが行われています。
私たちは #Mataneedolschool

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)