โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

นำโดย #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💖สนับสนุนดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้าวลงนาจริงครั้งนี้นับเป็นปีที่ 14 แล้ว พร้อมทีมคณะคุณครูต่างชาติ - ไทย เเละพนักงานโรงเรียนเมทนีดล และปราชญ์ชาวบ้าน
คุณบุญน้อย เลิศล้ำ(มิสหวัน) ร่วมมือสอนการเกี่ยวข้าว🌾ให้นักเรียนเมทนีดลนำโดยเด็กหญิงอริสา อิวาย Arisa และเด็กหญิงตุลย์ลญา ชุณหชัชวาลกุล Mingkwan และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่1-2 นักเรียนทุกคนมีความสุข🥰 และสนุกกับการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและลงมือทำปฏิบัติจริงอย่างแท้จริง (Actiive Learning)
14th year Principal Fon Foreign teachers and students of Grade one went to a field to learn about harvesting rice in the traditional way from local villagers, in order to gain knowledge from outside of the classroom.

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)