โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล (ผอ.ฝนของเรา)ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ แต่งตั้งเป็นกรรมการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการกลั่นกรอง
แนวคิดและแผนงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)
ในหัวข้อ " สิทธิมนุษยชน กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่นร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมห้องคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)