โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

เมทนีดลวิสัยทัศน์ชัดเจน ปี 2020 (2020 Vision)
ทุกคนเรียนฝึกจริง! สุขศึกษาเเละเเพทย์เบื้องต้นนักเรียนเมทนีดลไม่เพียงเเต่เรียนเก่งเเต่ต้องเป็นคนดีของโลก
นักเรียนอนุบาล 2ถึงมัธยมศึกษาทุกคน ฝึกทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพได้!
เพื่อไม่เพียงเเต่ดูเเลตนเองได้ ยังสามารถดูเเลผู้อื่นที่เกิดวินาทีวิกฤติ

โดยดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.ฝน ผู้อำนวยการที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเเละทำจริงได้เล็งเห็นถึง
ศักยภาพนักเรียนทุกคน เเละเชื่อมั่นในนักเรียนว่า สามารถเรียนรู้ CPR หรือ
การช่วยฟื้นคืนชีพคนในวินาทีฉุกเฉินได้ จึงได้สนับสนุนโครงการคลับ CPR Club ช่วงพักกลางวัน จัดทีมสาธารณสุขเเละพยาบาลเมทนีดลเป็นผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
เริ่มจากทีมมัธยมศึกษา สารวัตรนักเรียน เเละประธานนักเรียนกลุ่มประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจทักษะการช่วยชีวิตจริง!และสามารถช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง
ในการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อโลกใบนี้

Mataneedol, Clear Vision 2020 (2020 Vision✨⚡️)
We want everyone to have a practical, basic health education as well as an academic one.
Mataneedol students are not only prolific learners but are also great, global citizens.
All students, from Kindergarten 2 to Secondary school will learn CPR.
This skill is a very useful lifeskill as it could
help save a life in a crisis situation. Our Principal, Dr. Oratai Santimataneedol, Principal Fon,
who's clear vision has made it possible for every student to reach their true potential.
Principal Fon believes that every student should learn CPR in case of an emergency,
therefore we have created the CPR Club during the lunch break.
The training is presented by our public health team, a nurse, secondary school students
and the student council president. Having knowledge and understanding
of real life-saving skills, can help your family or even a passing stranger in an emergency,
be prepared! Active learning to be a global citizen!
Mataneedol、Clear Vision 2020
(2020Vision)


みんな学ぶ
本当の練習! 基本的な健康と教育
メータニードンの学生は学習が得意であるだけでなく、世界の優れた学生でもあります。
幼稚園生から中学生まで、全ての学生が蘇生「CPRトレーニング」をすることができます!
一つのことだけに注意するだけでなく、第二次の危機を見ることができます。

フォン校長のオラタイサンティメータニードン博士は、明確なビジョンを持ち、すべての学生の可能性を見ることができ、CPRを学び、緊急時に人々を救うことができると信じているため、昼休み中にCPRクラブを導入しました。 中等教育から始まるCPRトレーニングとして、公衆衛生チームと看護師、メータニードンを組織します。生徒インスペクターおよび小学校生徒会長生徒向け現実の救命スキルについての知識と理解を持ち、家族を助けることができます
アクティブな学びは、世界に非常に役立つ活動です。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)