โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#คุณครูต่างชาติมืออาชีพเมทนีดล รับรู้เทคนิคจาก มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เเห่งสหราชอาณาจักร (Oxford University) ด้านการสอนทางไกลคุณภาพให้นักเรียนเมทนีดล ในทุกระดับอย่างฝึกฝนความเชี่ยวชาญทุกวิชาสม่ำเสมอด้วยกลไก “การเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียน” เเละเมทนีดลคือศูนย์สอบศูนย์เรียนเทียบวุฒินานาชาติเเห่งเเรกของภาคอิสาน ที่ส่งเสริมนักเรียนมัธยมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในดวงใจที่ดีที่สุด อย่างไม่เครียด เเละเตรียมความพร้อม ระบบ IGCSE ของ Oxford AQA

Our professional foreign teachers at Mataneedol School are using various teaching techniques from Oxford University which in our opinion is the most efficient method to teach. Because of what’s called “understanding student’s learning mechanisms” this will allow us to understand how our students learn and think so we can more easily execute the knowledge onto them and most importantly our students won’t get any stress from learning with us.
Our school is the only school in Thailand on that got approved by Oxford to become an Oxford International AQA Examination Centre and teach IGCSE’s, which are essential if you wish to get into an elite university in or outside the country. Because Oxford qualifications and IGSCE qualification are widely accepted by the top elite universities around the world and by guiding them on a path towards success.

メータニードン学校のプロの外国人教師は、オックスフォード大学のさまざまな教育手法を使用しています。 「生徒の学習メカニズムを理解する」と呼ばれる理由により、これにより生徒がどのように学習し、考えるかを理解できるようになるため、生徒は知識をより簡単に実行できるようになり、最も重要なことに、生徒は私たちと一緒に学習することにストレスを感じなくなります。
私たちの学校は、タイで唯一のオックスフォード大学によって承認され、オックスフォード国際AQA試験センターになり、IGCSEを教えています。これは、国内または国外のエリート大学に入学する場合に不可欠です。 オックスフォードの資格とIGSCEの資格は、世界中のトップエリート大学によって広く受け入れられ、成功への道を案内するためです。

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)