โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#EF_Executive_Function โรงเรียนเมทนีดลลงลึกในกิจกรรมด้านสมองเด็ก
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน สอดเเทรกกิจกรรมสนุกทุกวัน EFเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำกิจที่มีเป้าหมายเพื่อนักเรียนตั้งเเต่เด็กเล็กถึงเด็กโตทุกคนดูเเลตนเอง คิดเป็น กระทำดีมีความสุขอย่างยั่งยืน
🥰ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
✍️โดยการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนต้นแบบ EF 🧠 ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตร
เครือข่ายระดับจังหวัด การจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น
เชิงบูรณาการ ประจำปี 2566
🏠การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนของเมทนีดลเป็นเลิศเสมอมา
🪩การจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยล้วนให้ความสำคัญด้านทักษะ
การปฏิรูปสมองเเก่นักเรียน
📚การวัดและประเมินผลที่ชัดเจนรายวัน รายสัปดาห์ของเมทนีดลได้ผูกใจผู้ปกครองได้เป็นอย่างดียิ่ง
🏩 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
ณ โรงเรียนเมทนีดล 💜♥️
นำโดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล
พร้อมคณะครูต่างชาติ ไทย ทีมสุขอาชีวอนามัย และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล 👩‍🔬👩‍🏫
🙏🏻ขอขอบพระคุณ
👨‍✈️รองศึกษาธิการจังหวัด นายวัชระ อันโยธา
👨‍✈️ศน. สุเทพ สุขขวาง
👸🏻ศน. เสมา บุ้งทอง
👸🏻ศน. ศิริณญ์ทิพญ์ ดวงทองพล
จากศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ✨
ได้เข้าเยี่ยมชื่นชมการเรียนการสอนของระดับชั้นต่างๆที่สร้างความประทับใจ
👍 การเข้าชมห้องเรียนแบบกัลยาณมิตร และชื่นชมการบริหารจัดการของท่านผู้อำนวยการ
#ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ท่านผอ_ฝนของเราค่ะ 💜💃 ทีมคุณครูผู้สอนที่มืออาชีพ พร้อมฝ่ายสุขอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัยของโรงเรียนที่ดูเเลนักเรียนด้านสุขภาพในห้องเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการดีเด่นเสมอมา
💒โรงเรียนเมทนีดลถือเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดขอนแก่น ที่มีความเด่นหลากหลายมิติ ทั้งงานหลักสูตร
Oxford International Curriculum เเท้เเละเป็นศูนย์สอบและเรียนรวบรัด Official ของ Oxford AQA Approved Centre หนึ่งเดียวของอิสาน ถือเป็นสุดยอดของงานวิชาการระดับทุกระดับตั้งเเต่เด็กเล็กถึงมัธยมปลาย ผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่นักเรียนเมทนีดลได้คว้ารางวัลระดับโลกมาแล้ว 👩‍🔬👨‍🔬นักวิจัยวัยเยาว์ที่นักเรียนสามารถทำวิจัยภาษาต่างประเทศระดับนานาชาติได้ พร้อมรองรับการเปิดประเทศจากนานาประเทศพร้อมความปลอดภัยนานาที่โรงเรียนเมทนีดล
ได้ตระหนักเสมอและคุณภาพตลอด 16 ปี 👍🥰
EF: Executive Function at Mataneedol School, we host daily activities that boost the
brain's executive function – the ability to manage tasks with clear goals.
Our aim is to ensure students of all ages, from toddlers to older
children, experience lasting happiness.
🥰 A warm welcome to the Committee from Khon Kaen Provincial Education Office.
✍️ Following the EF model school movement 🧠 and collaborating with a network
of peers in early childhood education management in Khon Kaen Province, 2023.
🏠 Mataneedol's classrooms offer an excellent learning environment.
🪩 We organize activities that focus on learning foreign and Thai languages,
highlighting the importance of cognitive skills for students.
📚 With clear daily goals and evaluations, Mataneedol's weekly schedule
has gained strong parental approval.
🏩 Date: Monday, August 7, 2023
Location: Mataneedol School 💜

 

 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)