โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
#โรงเรียนเมทนีดล คุณครูวาว เข้าฝึกเตรียมการจัดสอนออนไลน์ เพื่อเสิร์ฟคุณครูถึงบ้านให้นักเรียนนะคะ หน่วยคุณครู ฝึกซ้อมการสอนออนไลน์อย่างเข้มข้น เเละพร้อมเสริฟการศึกษาออนไลน์ให้นักเรียนตั้งเเต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา

ท่านผู้ปกครอง สามารถเข้ารับชม เวปไซต์ www.mtesdigitallearning.com

T. Wow have prepared her online lessons and now she’s very excited to teach fun and meet the students. T. Wow will be teaching all students from Pre-k all the way to secondary education!
The online class allows our students to study anytime and anywhere they wish to without having to leave their house which is very convenient and safe considering the state of current pandemic.
Visit our website for more information about our online classes, we hope to see you there 
www.mtesdigitallearning.com

T.ワウはオンラインレッスンを準備しており、今では楽しく教えることや生徒と会うことに非常に興奮しています。 T. WowはPre-kから中等教育までのすべての生徒を指導します。
オンラインクラスでは、生徒が家を出ることなくいつでもどこでも勉強できます。これは、現在のパンデミックの状況を考慮すると非常に便利で安全です。
私たちのオンラインクラスの詳細については、当社のWebサイトにアクセスしてください。

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)