โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

🏠ครูเมทนีดลอยู่ที่ไหนๆเรารับความรู้ใหม่ๆได้เสมอ💡
💻สุดยอดคุณครูเมทนีดล ปฏิรูปตนต่อเนื่องเรื่อง Active Learning 📚💜💖
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 วันนี้คุณครูเมทนีดลได้เข้าร่วมการฟังบรรยาย การอบรมจากท่านวิทยากรชื่อดัง ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ จัดโดยองค์การค้าของ สกสค. คุรุสภา (Teachers’CLUB) จัดบรรยายในหัวข้อ ✨✨”การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ของครูด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” 👍คุณครูได้รับความรู้ใหม่ๆ พร้อมนำความรู้พัฒนาสู่การเรียนการสอนอย่างแท้จริง ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนเมทนีดลของเรา 💜💖 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ สู่พลโลกที่สมบูรณ์ในทุกๆด้าน ขอบพระคุณค่ะ 📚✨👩🏻‍🏫💜💖✨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)