โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

นำโดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ท่านผอ_ฝนของเรา💖
สนับสนุนดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้าวลงนาจริงครั้งนี้นับเป็นปีที่ 16 แล้ว พร้อมทีมคณะคุณครูต่างชาติ - ไทย
เเละพนักงานโรงเรียนเมทนีดล และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมมือสอนการเกี่ยวข้าว🌾ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
👫🏻นักเรียนทุกคนมีความสุข🥰 และสนุกกับการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและลงมือทำปฏิบัติอย่างแท้จริง (Actiive Learning)

On November 27th, Principal Fon, grade three students,
along with their homeroom teachers, visited a picturesque rice field.
They dove into the fascinating world of rice harvesting,
blending education with pure enjoyment. Guided by experienced instructors,
students absorbed valuable lessons on the intricate process of cultivation,
making the day both educational and incredibly fun.
Amidst the golden waves of ripened rice, bonds between students and teachers
flourished, creating cherished memories of camaraderie and discovery.
This distinctive journey into the heart of agriculture left an indelible mark on
our students—a remarkable adventure in the pursuit of knowledge.

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)