โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ทักษะชีวิตท้องถิ่นลงมือปฏิบัติจริง (#Active #Learning)
กับ #กิจกรรมดำนาแบบเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ณ สวนเกษตรโรงเรียนเมทนีดล
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมดำนาแบบเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ห้องเอและห้องบี อายุ 5 ขวบ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนเกษตรเมทนีดล
สะอาดแบบออแกนิกส์ เพื่อความปลอดภัยสบายใจของผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และฝึกความเป็นพลเมืองโลก(Global Citizen)(โลก)ต่อเนื่อง ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 เพื่อการเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
โดยมีการสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย สังคมศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการเรียนรู้ชีวิตจริงนี้ 
โรงเรียนเมทนีดล นำโดย #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผู้อำนวยการ สนับสนุนส่งเสริมในการเรียนรู้แบบ (Active Learning) #นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นปีที่ 13 ในกิจกรรมดำนาในการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นค่ะ

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)