โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

⭐💃ดาวเด่นประจำเดือน
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล ผอ.ฝนของเรา❤️ และคุณครูต่างชาติเข้ามอบใบประกาศดาวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
สำหรับนักเรียนคนเก่งประจำเดือน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

 

On Friday 6th of January, 2023 #Dr. #Oratai #Santimataneedol #Principal_Fon
and English Class Teacher They were celebrated National Children's Day at Mataneedol School.
The children from each class were certificates awarded star of the month from November and December,2022

2023年1月6日星期五,校长和英语班主任在学校庆祝了全国儿童节。
每个班的孩子都获得了2022 11月至12月的月度最佳证书。

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)