โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

ดร.​อรทัย​ สันติเมทนีดล​ ผอ.ฝน​ และคุณครูผู้ดูแลงานเข้าร่วมงานสัมนาผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพกับประธานเปิดงาน​ รศ.นพ.​ชาญชัย​ พานทองวิริยะกุล​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น​ พร้อม​ด้วย​ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา ​เพชระบูรณิน​ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ​ ได้ชื่นชมโรงเรียนเมทนีดลเป็นสมาชิกดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้นักเรียนเมทนีดลนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน และสนับสนุนส่งเสริมซื้อสินค้าต่างๆที่นักเรียนนำเสนอผลงานในโครงการพระราชดำริค่ะ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)