โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

นำโดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา 💖 คุณครูอลัน และคุณครูจอร์น ร่วมกับทีมสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 เข้าดำเนินงานต่อเนื่องในการตรวจคุณภาพอาหารประจำเดือนมีนาคม โดยมีทีมสาธารณสุขและผู้ช่วยพยาบาลเข้าร่วมตรวจอาหารและภาชนะที่สัมผัสอาหาร เช่น เขียง มีด ช้อน ส้อม ถ้วย แก้วน้ำดื่ม ถาดอาหารเด็กและผู้ใหญ่ น้ำดื่ม น้ำใช้ รวมไปถึงผู้ประกอบอาหารครัว👩‍🍳 ของโรงเรียนเมทนีดลค่ะ👍🥄🥣🍽
✅ผลการตรวจคุณภาพอาหารในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์ ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะที่สัมผัสอาหาร นำดื่มและน้ำใช้นะคะ 💯👍🏻
💃Dr. Oratai Santimataneedol
Teacher Allan Teacher Jean and a team of students council to monitor the quality of our
food during March. With the help of our team of Public Health and nurse
assistants they examine every food container, cutting boards, knives, utensils, cups,
drinking glasses,
trays, and dishes. We always ensure the health and safety of everyone at Mataneedol School
is paramount.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)