โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#สุดยอดนักเรียนม.ต้น #ผ่านงานวิจัยเวทีระดับโลก👍 เด็กดีเด็กเก่งเกินชั้นเรียน
ได้รับเลือกนำเสนอผลงานวิจัยเวทีระดับนานาชาติ ✨✨🌟
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคนเก่ง
👩‍🎓เด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Grade 9) โรงเรียนเมทนีดล ได้รับการคัดเลือกจากผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศมีสิทธิ์ผ่านเข้าร่วมประชุมและ
นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 36 (The 2th International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI) 📖🏫
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมวิชาการจะมีการบรรยายพิเศษ เสวนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม
Cisco Webex ✨ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 นี้ 📚📖👍💜
เด็กหญิงอริสา อิวาย เป็นนักเรียนพลโลกสากลที่สมบูรณ์โดยแท้ที่มุ่งมั่นตั้งใจสานงานวิจัยต่อเนื่องและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)