โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

🤩🎊สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนแรก ระดับมัธยม นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชา 🦾
"นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์" ⚙️ได้ฝึกทักษะการทำงาน การคิดวางแผน เป็นทีม
การแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับผ่านการเขียนCodingที่เป็นระบบ ทุกคนตื่นเต้น และสนุกสนาน พร้อมที่จะพัฒนาทักษะ Al ให้เหนือยิ่งขึ้น ⚙️ เสริมสร้างโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กว้างไกลอย่างแท้จริงกับ หลักสูตร Oxford International Curriculum 📘📊 โรงเรียนเมทนีดลของเรามุ่งเน้นสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เพื่อปลูกฝังทักษะการสร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ในนักเรียนเมทนีดลสู่พลโลกที่สมบูรณ์🌍💖💜✨🌟🤩

 

🌟Artificial Intelligence:Al🌟

Learning Promise👉🏻⚙️🦿
In this unit, your students will apply their engineering design skills to each
step of the design process by defining a problem and success criteria, making different prototypes, establishing systematic testing procedures, analyzing data to improve their solutions,
and describing why their solution is the best.🎊✨️🎉

 

🌐โลกเเห่งการศึกษาของเมทนีดลมุ่งตรงสู่มหาวิทยาลัยในใจทั่วโลกถึงOxford University กัน‼️

เก่งวิชาการที่เป็นเลิศคือเรียนทักษะทุกวิชา ผ่านการลงมือทำอย่างสนุก ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า
คือความสุขในการเรียนพร้อมความเก่งในทุกด้าน พร้อมการเรียนสนุกทุกวันกับคุณครูต่างชาติแท้คุณภาพทั้งวิชาการและทักษะภาษา รวมทั้งภาษาจีนและญี่ปุ่นกับเหล่าซือเเละเซนเซเเท้ค่ะ👩🏻

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)