โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ทุกฝ่ายพร้อม!
#มาตรการเข้ม!ตรวจคัดกรองสุขภาพ_2021
นำโดยผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล คุณครูต่างชาติ-ไทย สาธารณสุขผู้ช่วยพยาบาล
แม่บ้าน เเม่ครัว พนักงานขับรถเมทนีดลทุกท่าน
👩‍⚕️รับการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเมทนีดลที่รักของเราทุกคน 👩‍⚕️ทางทีมสุขอาชีวอนามัยยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง💖
ในสถานการณ์ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019
ทีมสุขอาชีวอนามัย ตรวจคัดกรองสุขภาพบุคลากรด้วยเครื่องมือโควิด Antigen test kit (ATK)
จำนวนทั้งหมด 68 คน ผลเป็นลบไม่พบเชื้อ (Negative)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)