โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

มุ่งเน้นการเรียนการสอน ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
รายวิชาศิลปะหมวดงาน (ศิลปะ-ปั้นดิน) งานสำรวจศิลปะอนุรักษ์-สร้างอาชีพได้
เรียนรู้ปฏิบัติจริงจากปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมสร้างสรรค์ชิ้นงาน สามมิติจากจินตนาการของนักเรียนแต่ละคน
ผลงานยอดเยี่ยม เก่งทุกคนค่ะ เป็นประโยชน์มากต่อการสร้างสมาธิแก่นักเรียนของเราค่ะ🙏🙏👦👧
#ทางโรงเรียนเมทนีดล โดยผู้อำนวยการ
#ดร.อรทัย สันติเมทนีดล
ที่ใจดีมากๆ ค่ะ ให้การต้อนรับและดูแลที่ดีมากในครั้งนี้ค่ะ🙏🙏
💜🙏👍😍
Clear vision! At Mataneedol High School
Mataneedol School likes to focus on learning both in and out of the classroom and is very keen for our students to take part in active learning during their studies. As part of theGrade7-8 art course Dr. Oratai Santi-Mataneedol accompanied by Teacher Dustin took the students to a small village pottery to learn about the cultural tradition of making pots from clay. They got the chance to learn about the process of making clay pots, and other useful items for use in the home. This is an ancient skill used for thousands of years all over the globe. They learned how to throw a pot on a wheel followed by firing then glazing pottery. This type of hands on learning is much more interesting than reading from books alone and is a useful life skill for them to have in the future.
We would like to thank everyone at the pottery for making the visit so interesting for the students and we look forward to going again next time.
🙏🙏👍😍👧👦💜

 

清晰的愿景!美达尼顿学校喜欢专注于课堂内外的学习,非常希望学生在学习过程中积极主动地学习。
它是七年级和八年级艺术课程的一部分。,Oratai Santi-Mataneedol博士在达斯汀老师的陪同下,带
学生们去一个小村庄的陶艺村,了解用粘土制作陶罐的文化传统。他们有机会学习陶罐的制作过程,以
及其他有用的家居用品。这是一项古老的技能,在全世界使用了数千年。他们学会了如何把锅放在轮子上,然
后烧制陶器,然后给陶器上釉。这种学习方式比单纯地从书本上阅读有趣得多,而且对他们来说是一种有用的生活技能。

我们要感谢陶艺学院的每一位同学,是你们让这次参观变得如此有趣,我们期待下次再来。
👦👧💜😍👍🙏

 

はっきりとした目標!

メータニードン学校の中学1-2年生は教えと学びの両方に集中して教室内授業と課外授業を行なっています。
外国人教師と中学1年生は自分で実施し、チームをリードします。
学生たちの独創的な作品は三つの想像力から生み出されます。
美術コース、美術探究、保全 − 村人の知恵から実践を学びキャリアを生み出す事ができます。
徒の集中力に非常に役立ちます。

 

 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)